Sejhí mesznevíjének e példánya elején hiányos. Ez a kézirat, amely hat színes miniatúrát tartalmaz, 940 sábán havában, azaz 1534 februárjában készült, másolója Ahmed bin Ali. Összesen 203 fólióból áll.